Продукти / Категории

Текстолит

Текстолит. Електротехническият текстолит на листи представлява слоест ламиниран материал, изработен чрез горещо пресоване при високо налягане на памучни.