електроизолаЦионни и конструкционни материали

Текстилни изрезки (парцали)

Парцалите са от предварително подбрани 100℅ памучни (предимно тениски) тъкани.
Разфасовките им са от по 10 кг. В прозрачни полиетиленови пликове.