електроизолаЦионни и конструкционни материали

Уплътнителни листи (паронит)

Паронитът е листов материал изработен от синтетични влакна и каучук, подходящи за употреба при пара, вода, въздух и неагресивни среди. неутрални и минерални газове, солни разтвори, течен и газообразен амоняк, спирт, леки и тежки нефтопродукти.

Стандартни дебелини - 0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 mm