електроизолаЦионни и конструкционни материали

Салникови набивки

Набивките намират приложение при уплътняване салниците на вентили и помпи; за уплътняване на фланцеви съединения; изолация на паропроводи, котли, арматура; като уплътнения в различни възли на машини и агрегати и на много други места в промишлеността.

Набивките от високотемпературна керамична и стъклена прежда са предназначена за статично уплътнение на капаци, врати, люкове и др. при високи температури. Набивките може да бъдат армирани със стъклени или стоманени нишки за по-голяма здравина и запазване по-дълго време целостта на изделието при температура до 500°C при стъклените и 1200°C при керамичните.

 

 

 

Стъклени въжета с и без сърцевина

 

лоена

 

памук тефлон

 

салникови набивки различни видове

 

тефлонова

 

чист графит