електроизолаЦионни и конструкционни материали

Миканит(слюденит)

Листови материали, получени от пластини слюда (мусковит и флогопит), свързани с органично свързващо вещество.

Миканитите биват следните видове:

  • Колекторен миканит
  • Формовъчен миканит
  • Дистанционен миканит
  • Гъвкав миканит
  • Нагревателен миканит