електроизолаЦионни и конструкционни материали

Гетинакс

Произвежда се от електроизолационна хартия и висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5 мм до 100 мм с добри механични качества за нормално електрическо натоварване, приложим като конструктивен материал в апарато и машиностроенето, като изолационен материал в електропромишлеността;

Гетинаксът на плочи представлява слоест материал, получен чрез горещо пресоване на два и повече слоя електроизолационна хартия, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли от типа на фенол-формалдехидите и крезол-формалдехидите, смес от тези смоли или техни модификации.