електроизолаЦионни и конструкционни материали

Фолиопресшпан

Фолиопресшпанът е гъвкав двуслоен електроизолационен материал от пресшпан (електрокартон) едностранно облепен с полиетилентерефталатно фолио.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с клас на топлоустойчивост E до (120°C).

Предлага се на рула с дебелина 0,15 ; 0.20 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.40mm