електроизолаЦионни и конструкционни материали

За нас

Електра ООД е правоприемник на фирма Липник, която е създадена през 1994г в гр.Русе с основна дейност внос и търговия на електроизолационни и конструкционни материали.

ЕЛЕКТРА ООД като дружество с ограничена отговорност е създадена през 2001г. Фирмата продължава традициите на предшественика си,като се старае преди всичко да бъде коректна в отношенията си с партньорите и своите клиенти.

На база дългогодишният си опит и познаване на материалите ние работим за доброто обслужване на клиента и създаването на дълготрайни търговски взаимоотношения.

  Array
  (
    [tpl] => rand_products
    [tplOdd] => 
    [tplFirst] => 
    [tplLast] => 
    [sortby] => RAND()
    [sortbyTV] => 
    [sortbyTVType] => string
    [sortbyAlias] => 
    [sortbyEscaped] => 0
    [sortdir] => DESC
    [sortdirTV] => DESC
    [limit] => 3
    [offset] => 0
    [tvFilters] => 
    [depth] => 10
    [parents] => 3
    [includeContent] => 
    [includeTVs] => 
    [includeTVList] => 
    [showHidden] => 1
    [showUnpublished] => 
    [showDeleted] => 
    [resources] => 
    [processTVs] => 
    [processTVList] => 
    [tvPrefix] => tv.
    [idx] => 1
    [first] => 1
    [last] => 3
    [toPlaceholder] => 
    [toSeparatePlaceholders] => 
    [debug] => 
    [where] => 
    [dbCacheFlag] => 0
    [context] => 
    [id] => 4
    [type] => document
    [contentType] => text/html
    [pagetitle] => бандажни ленти
    [longtitle] => бандажни ленти
    [description] => бандажни ленти
    [alias] => бандажни-ленти
    [link_attributes] => 
    [published] => 1
    [pub_date] => 0
    [unpub_date] => 0
    [parent] => 3
    [isfolder] => 
    [introtext] => 
    [richtext] => 1
    [template] => 4
    [menuindex] => 0
    [searchable] => 1
    [cacheable] => 1
    [createdby] => 1
    [createdon] => 2012-02-22 19:52:24
    [editedby] => 3
    [editedon] => 2017-03-10 16:13:16
    [deleted] => 
    [deletedon] => 0
    [deletedby] => 0
    [publishedon] => 2012-02-22 19:52:00
    [publishedby] => 1
    [menutitle] => бандажни ленти
    [donthit] => 
    [haskeywords] => 
    [hasmetatags] => 
    [privateweb] => 
    [privatemgr] => 
    [content_dispo] => 0
    [hidemenu] => 0
    [class_key] => modDocument
    [context_key] => web
    [content_type] => 1
  )