електроизолаЦионни и конструкционни материали

Текстолит

Текстолитът на плочи представлява слоест материал, получен чрез горещо пресоване на два или повече слоя памучна тъкан, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли от типа на фенол-формалдехидите, крезол-формалдехидите, смес от тези смоли или техни модификации. Произвежда се от памучни тъкани и специално подбрани висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5мм до 100мм, с много добри механични качества, приложим за конструктивни детайли - зъбни колела, ходови валяци и ролки, плъзгачи и др.

Текстолитовите пръти с кръгло сечение са получени чрез пресоване в пресформа на памучна тъкан, импрегнирана с термореактивна смола от фенолен тип.Произвеждат се с размери от Ø 10 до Ø 200. Ползват се за направа на зъбни колела, втулки, шайби , оси , лагери - изолатори за машини и апарати.

Доставят се тръби по заявка.