електроизолаЦионни и конструкционни материали

Стъклоровингови тръби

Стъклоровинговите тръби са изработени от стъклено безалкално влакно и епоксидни смоли и техните разновидности.Те са много добър изолатор на високоволтови възли и агрегати.

Намират приложение главно в енергетиката и апаратостроенето.

Могат да бъдат изработени всякакви размери.