електроизолаЦионни и конструкционни материали

Стъкло и лако тъкани

Стъкло и лакотъканите са електроизолационен материал състоящ се от финно стъклено копринено или полиестерно платно и свързващи вещества.

Стъкло и лакотъканите намират приложение в направата и ремонта на трансформатори,бобини,релета,дросели и други електрически апарати.

Предлагат се на рула с дебелини 0,10 ; 0.13 ; 0.15mm