електроизолаЦионни и конструкционни материали

Електротехнически картон(пресшпан)

Размери от 0,10 до 4mm

От 0,10mm до 0,50mm - рула

От 1mm до 4mm - листи

Използва се основно за канална и междуслойна изолация в електрическите машини, за маслени трансформатори, цилиндри, макари и др. Клас на топлоизолация (105°C).