електроизолаЦионни и конструкционни материали

Полифол

Полифолът е гъвкав трислоен електроизолационен материал от полиестерно фолио,двустранно облепено с полиестерен мат.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост
B до (130°)
F до (155°).

Предлага се на рула с дебелини 0,17 ; 0.20 ;0.23 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.35mm